Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

Technik Sterylizacji Medycznej –

 Zadaniem Technika Sterylizacji Medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do leczenia i diagnozowania. Zajmuje się on tzw. Dekontaminacją – jest to proces wieloetapowego przygotowania sprzętu, którego efektem jest uzyskanie wyrobu bezpiecznego w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej.

Do głównych czynności wykonywanych przez Technika Sterylizacji Medycznej należy:

  • Mycie i dezynfekcja manualna narzędzi;
  • Przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych;
  • Mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi;
  • Kontrola procesu mycia i dezynfekcji;
  • Kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym.

Obecnie osoby kończące ten kierunek mogą znaleźć zatrudnienie w: zakładach ochrony zdrowia, gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, studiach tatuażu. Wszędzie tam, gdzie przeprowadzane są zabiegi naruszające ciągłość tkanek. Zgodnie z przyjętymi standardami narzędzia te muszą być sterylne, gdyż nieodpowiednio przeprowadzony proces dekontaminacji to jedna z przyczyn zakażeń, zależy od niego zdrowie ludzi i trwałość używanego sprzętu. Tak ważne zadanie można powierzyć tylko wykwalifikowanym pracownikom, stąd też zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę wykonującą ten zawód.

            Nauka na tym kierunku trwa dwa semestry (jeden rok), prowadzona jest w systemie weekendowym i kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. W Centrum Szkół Akademickich „Student” kierunek ten jest zupełnie bezpłatny.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do sekretariatu

Pliki do pobrania

Proszę czekać... Proszę czekać...