Technik Elektroradiolog - NOWOŚĆ!

Technik Elektroradiolog - NOWOŚĆ!

Technik elektroradiolog - świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki orazowej, eletromedycznej i radioterapii.Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych, a tekże radioterapii.W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Stąd też kandydatami do kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog powinny być osoby korzystające z wiedzy z zakresu fizyki, o wyobraźni przestrzennej, dobrej sprawności fizycznej, dobrym wzroku, w pełni zdrowe.

Perspektywy zatrudnienia:

  • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii, szpitalne oddziały ratunkowe, oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji, zakłady radioterapii
  • pracownie rentgenowskie (RTG), pracownie tomografii komputerowej (TK), pracownie rezonansu magnetycznego (MR)
  • pracownie angiografii/ radiologii interwencyjnej
  • pracownie: elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich, echokardiografii, spirometrii, densytometrii, audiometrii
  • pracownie hemodynamiki/kardioangiografii, pracownie elektrofizjologii/ elektroterapii serca i kontroli rozruszników
  • pracownie diagnostyki radiologicznej np. rentgenowskich, termografii komputerowej, mammografii, densytometrii kośćca, badań naczynio-wych
  • pracownie elektrokardiografii, rezonansu magnetycznego, audiologii, ultra-sonografii, elektroencefalografii, diagnostyki oddechowej
  • zakłady medycyny nuklearnej, teleradiologii, brachyterapii

Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów).Zajęcia obbywają się 5 dni w tygodniu (środa, czwartek, piątek - po południu, sobota, niedziela - od godz 9:00) i kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do sekretariatu.

 

 

Proszę czekać... Proszę czekać...