Opiekunka Dziecięca - NOWOŚĆ!

Opiekunka Dziecięca - NOWOŚĆ!

Opiekunka dziecięca to zawód z przyszłością. Osoba posiadająca takie kwalifikacje będzie przygotowana do następujących zadań zawodowych:

  • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
  • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
  • prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
  • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych,
  • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Perspektywy zatrudnienia:

  • żłobki, przedszkola, domy małego dziecka
  • sanatoria, dziecięce oddziały szpitalne, placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • kluby dziecięce, środowiskowe domy dziecka.

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry). Tryb nauki jest stacjonarny ( zajęcia odbywają się piatek, sobota, niedziela) i kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. W Centrum Szkół Akademickich „Student” kierunek ten jest zupełnie bezpłatny.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do sekretariatu

 

Proszę czekać... Proszę czekać...