Przydział sal na zajęcia 20.10.2017 - 22.10.2017

Oddział

Piątek

(20.10.2017)

Sobota

(21.10.2017)

Niedziela

(22.10.2017)

Terapeuta Zajęciowy semestr I

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 1.

SJO „Bacalarus” ul. Jutrzenki 3 (sala numer 5).

SJO „Bacalarus” ul. Jutrzenki 3 (sala numer 5).

Terapeuta Zajęciowy

semestr III

X

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 1.

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 1.

Ortoptystka

semestr III

X

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 3.

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 3.

Technik Sterylizacji Medycznej

semestr I

X

Partyzantów 74 – Galeria „Przy Wieży”.

Partyzantów 74 – Galeria „Przy Wieży”.

Opiekun Medyczny semestr I

X

Pracownia ul. Partyzantów 61 – sala numer 1.

Pracownia ul. Partyzantów 61 – sala numer 1.

Opiekun Medyczny Semestr II

X

X

X

Opiekunka Dziecięca semestr I

X

SJO „Bacalarus” ul. Jutrzenki 3 (sala numer 6).

SJO „Bacalarus” ul. Jutrzenki 3 (sala numer 6).

Asystentka Stomatologiczna semestr I

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 2.

SJO „Bacalarus” ul. Jutrzenki 3 (sala numer 2).

SJO „Bacalarus” ul. Jutrzenki 3 (sala numer 2).

Higienistka Stomatologiczna semestr I

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 3.

SJO „Bacalarus” ul. Jutrzenki 3 (sala numer 1).

SJO „Bacalarus” ul. Jutrzenki 3 (sala numer 1).

Higienistka Stomatologiczna semestr II

Partyzantów 62 (sala przy sekretariacie szkoły).

Partyzantów 62 (sala przy sekretariacie szkoły).

Partyzantów 62 (sala przy sekretariacie szkoły).

Higienistka Stomatologiczna semestr III

Pracownia ul. Partyzantów 61 – sala numer 1.

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 2.

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 2.

Higienistka Stomatologiczna semestr IV

Pracownia ul. Partyzantów 61 – sala numer 4.

Pracownia ul. Partyzantów 61 – sala numer 4.

Pracownia ul. Partyzantów 61 – sala numer 4.

Technik Masażysta semestr III

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 4.

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 4.

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 4.

Technik Masażysta semestr II

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 5.

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 5.

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 5.

Technik masażysta semestr I

Partyzantów 74 – Galeria „Przy Wieży”.

SJO „Bacalarus” ul. Jutrzenki 3 (sala numer 3).

SJO „Bacalarus” ul. Jutrzenki 3 (sala numer 3).

Dyżur pełni Asystent Dyrektora Szkoły – Karol Cyc, tel: 602-146-329.

Proszę czekać... Proszę czekać...