Technik dentystyczny - Czesne tylko 150 zł!

Jeśli posiadasz zdolności manualne i lubisz precyzyjne zajęcia, a do tego masz wyobraźnię przestrzenną - kształć się w zawodzie technika dentystycznego.

Technik Dentystyczny tworzy średni personel medyczny. Zakres czynności technika dentystycznego obejmuje laboratoryjne wykonawstwo prac protetycznych i ortodontycznych. 

Nauka na kierunku techniki dentystycznej trwa 5 semestrów (2,5 roku). Zajęcie odbywają się w systemie stacjonarnym wieczorowym.

W programie nauczania znajdują się przedmioty teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i szkolenia praktyczne w formie zajęć praktycznych realizowanych w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz praktyk zawodowych odbywanych w wiodących laboratoriach protetycznych.

Szkolne pracownie techniki dentystycznej i ortodoncji wyposażone są w profesjonalny sprzęt, co pozwala na wprowadzenie najnowszych technologii z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji. Nowoczesne pracownie techniki dentystycznej i ortodontycznej są wyposażone między innymi w: odlewarkę, urządzenia do termoformowania, frezarkę, lampy do materiałów światło utwardzalnych, piece do porcelany, praca systemem Pindex (pinarki i elektryczne piły do rozcinania modeli dzielonych), w wykonawstwie protez akrylowych jest wykorzystywana również metoda wlewowa. 

Słuchacze wykonują prace dla pacjentów nie tylko u przyszłych pracodawców, ale także współpracują ze szkolnym gabinetem. 

Słuchacze zgłębiają nowe techniki pracy, wykonując między innymi prace z kompozytu, ceramiki, czy płytek termoformowalnych. Absolwenci legitymują się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności, a to daje im możliwość pracy w laboratoriach protetycznych i ortodontycznych w kraju i zagranicą. Przyszli technicy dentystyczni mogą w szkole rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w trakcie koła modelarstwa i koła ortodontycznego.

WAŻNE: Dyplom ukończenia naszej szkoły jest potwierdzeniem rzetelnego wykształcenia. Z nim jest się zatrudnionym w pierwszej kolejności.

Perspektywy zatrudnienia:

  • technik dentystyczny może być zatrudniony w państwowych i prywatnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych,
  • może również prowadzić własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej,
  • umiejętności i kompetencje absolwenta w zakresie wyuczonej kwalifikacji są zgodne z oczekiwaniami krajowych i europejskich pracodawców; Europass – Suplement do Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (w języku angielskim), otrzymywany po zdaniu egzaminu zawodowego, ułatwia mobilność i zwiększa szanse na zatrudnienie w krajach członkowskich Unii Europejskiej,

 Jest to zawód specyficzny. Wymaga szczególnego talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości, precyzji i rzetelności, podzielności uwagi i szybkiego decydowania, umiejętności pracy w zespole, dlatego kandydat winien posiadać wstępną orientację o zawodzie, a także o własnych predyspozycjach, w tym zakresie.

 

Czas nauki: 2,5 roku (5 semestrów)

Pliki do pobrania

Proszę czekać... Proszę czekać...