UWAGA

Przydział sal na zajęcia w dniach: 16.06 – 18.06.2017

Oddział

Piątek

(16.06.2017)

Sobota

(17.06.2017)

Niedziela

(18.06.2017)

Terapeuta Zajęciowy

semestr II

Gminna 39 (C.H. "Mieszko")

sala numer 1.

Gminna 39 (C.H. "Mieszko")

sala numer 1.

XGminna 39 (C.H. "Mieszko")

sala numer 1.

Ortoptystka

semestr II

Gminna 39 (C.H. "Mieszko")

sala numr 3.

Gminna 39 (C.H. "Mieszko")

sala numer 3.

X

       

Technik Sterylizacji Medycznej

semestr II

 X

X

X

Opkiekun Medyczny semestr I

X

Pracownia ul. Partyzantów 61

- sala numer 1.

 

Gminna 39 (C.H. "Mieszko")

sala numer 3.

 

Opiekun Medyczny Semestr II

X

 

X

X

Higienistka Stomatologiczna semestr I

Partyzantów 62

(sala przy sekretariacie szkoły).

Partyzantów 62

(sala przy sekretariacie szkoly)

Partyzantów 62

(sala przy sekretariacie szkoły)

Higienistka Stomatologiczna semestr II

Gminna 39 (C.H. "Mieszko")

sala numer 2.

Gminna 39 (C.H. "Mieszko")

sala numer 2.

Pracownia ul. Partyzantów 61

- sala numer 1.

Higienistka Stomatologiczna semestr III

Pracownia ul. Partyzantów 61

- sala numer 1.


Gmiinna 39 (C.H. "Mieszko")

sala numer 5.

 

Gminna 39 (C.H. "Mieszko")

sala numer 5.

 

Higienistka Stomatologiczna semestr IV

Pracownia ul. Partyzantów 61

– sala numer 4.

Pracownia ul. Partyzantów 61 -

sala numer 4.

 

Pracownia ul. Partyzantów 61 -

sala numer 4.

 

Technik Masażysta semestr II

Gminna 39 (C.H. "Mieszko")

sala numer 4.

Pracownia ul. Partyzantów 74/4- Galeria

"Przy Wieży"

Gminna 39 (C.H. "Mieszko")

sala numer 4.

Technik Masażysta semestr I

Pracownia ul. Partyzantów 74/4 -

Galeria "Przy Wieży"

Gminna 39 (C.H. „Mieszko”)

sala numer 4.

Pracownia ul. Partyzantów 74/4 -

Galeria "Przy Wieży"

 

 

 

Dyżur pełni Asystent Dyrektora Szkoły – Karol Cyc, tel: 602-146-329.

 • 18 lipca 2016

  Zapisz się do szkoły przez internet

  Zapisz się do szkoły przez formularz zgłoszeniowy nie wychodząc z domu!!!

  więcej
 • 19 kwietnia 2016

  EDUCATION OF THE FUTURE - PREPLY.COM

  EDUCATION OF THE FUTURE - PREPLY.COM Essay competition "Education of the Future" addressed to high school, university, as well as PhD students! Educational platform Preply.com is the organizer of the essay competition „ Education of the Future ”. The

  więcej
 • 24 lutego 2016

  Plany zajęć

  Aktualne plany zajęć dostępne są w strefie słuchacza. Prosimy o sprawdzenie Aktywny link po kliknięciu w przycisk "więcej"

  więcej 
 • czesne

  150

  Ortoptystka- Nowość!

  Ortoptystka wykonuje oraz asystuje w badaniach okulistycznych dokonuje,diagnozy chorób narządu wzroku. Dobiera okulary, szkła kontaktowe oraz soczewki.
  Ortoptystka- Nowość!

  INFORMACJE O ZAWODZIE ORTOPTYSTKI

  CZAS TRWANIA NAUKI: 2 lata, cztery semestry

  Ortoptystka to pracownik służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii. Ortoptyści zajmują się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci
  i dorosłych.

  Ortoptyści spełniają ważna rolę społeczną. Wykonują oraz asystują w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia (np. niedowidzenie, zmiany patologiczne, zaburzenia gałkoruchowe, np. zez, oczopląs, porażenia nerwów, sakkady, konwergencja), diplopii - podwójnego widzenia (np. choroby, urazy), diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD), doboru korekcji wady refrakcji (np. okulary, soczewki kontaktowe).

  Ortoptyści opracowują indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzą rehabilitację narządu wzroku w podmiotach leczniczych, placówkach integracyjnych,  specjalnych i innych.

  Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

  Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Nieodzownym aspektem pracy ortoptystki jest współpraca interdyscyplinarna,  głównie z lekarzem okulistą.

  Po szczegółowe informacje zapraszamy do sekretariatu

   

  więcej
 • czesne

  0

  Opiekun medyczny - Za darmo!

  Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego nale
  Opiekun medyczny - Za darmo!

  Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

  Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

   

  Czas nauki: 1 rok (2 semestry)

  więcej
 • czesne

  150

  Technik dentystyczny - Czesne tylko 150 zł!

  Jeśli posiadasz zdolności manualne i lubisz precyzyjne zajęcia, a do tego masz wyobraźnię przestrzenną - kształć się w zawodzie technika dentystycznego. Technik Dentystyczny tworzy ś

  Jeśli posiadasz zdolności manualne i lubisz precyzyjne zajęcia, a do tego masz wyobraźnię przestrzenną - kształć się w zawodzie technika dentystycznego.

  Technik Dentystyczny tworzy średni personel medyczny. Zakres czynności technika dentystycznego obejmuje laboratoryjne wykonawstwo prac protetycznych i ortodontycznych. 

  Nauka na kierunku techniki dentystycznej trwa 5 semestrów (2,5 roku). Zajęcie odbywają się w systemie stacjonarnym wieczorowym.

  W programie nauczania znajdują się przedmioty teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i szkolenia praktyczne w formie zajęć praktycznych realizowanych w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz praktyk zawodowych odbywanych w wiodących laboratoriach protetycznych.

  Szkolne pracownie techniki dentystycznej i ortodoncji wyposażone są w profesjonalny sprzęt, co pozwala na wprowadzenie najnowszych technologii z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji. Nowoczesne pracownie techniki dentystycznej i ortodontycznej są wyposażone między innymi w: odlewarkę, urządzenia do termoformowania, frezarkę, lampy do materiałów światło utwardzalnych, piece do porcelany, praca systemem Pindex (pinarki i elektryczne piły do rozcinania modeli dzielonych), w wykonawstwie protez akrylowych jest wykorzystywana również metoda wlewowa. 

  Słuchacze wykonują prace dla pacjentów nie tylko u przyszłych pracodawców, ale także współpracują ze szkolnym gabinetem. 

  Słuchacze zgłębiają nowe techniki pracy, wykonując między innymi prace z kompozytu, ceramiki, czy płytek termoformowalnych. Absolwenci legitymują się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności, a to daje im możliwość pracy w laboratoriach protetycznych i ortodontycznych w kraju i zagranicą. Przyszli technicy dentystyczni mogą w szkole rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w trakcie koła modelarstwa i koła ortodontycznego.

  WAŻNE: Dyplom ukończenia naszej szkoły jest potwierdzeniem rzetelnego wykształcenia. Z nim jest się zatrudnionym w pierwszej kolejności.

  Perspektywy zatrudnienia:

  • technik dentystyczny może być zatrudniony w państwowych i prywatnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych,
  • może również prowadzić własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej,
  • umiejętności i kompetencje absolwenta w zakresie wyuczonej kwalifikacji są zgodne z oczekiwaniami krajowych i europejskich pracodawców; Europass – Suplement do Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (w języku angielskim), otrzymywany po zdaniu egzaminu zawodowego, ułatwia mobilność i zwiększa szanse na zatrudnienie w krajach członkowskich Unii Europejskiej,

   Jest to zawód specyficzny. Wymaga szczególnego talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości, precyzji i rzetelności, podzielności uwagi i szybkiego decydowania, umiejętności pracy w zespole, dlatego kandydat winien posiadać wstępną orientację o zawodzie, a także o własnych predyspozycjach, w tym zakresie.

   

  Czas nauki: 2,5 roku (5 semestrów)

  więcej
 • czesne

  0

  Technik masażysta - Za darmo!

  Technik masażysta realizując swoje zadania zawodowe działa na rzecz ludzi w różnych stanach zdrowia i choroby, w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk i mając

  Technik masażysta realizując swoje zadania zawodowe działa na rzecz ludzi w różnych stanach zdrowia i choroby, w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk i mających różne problemy zdrowotne. Technik masażysta jest członkiem zespołów rehabilitacyjnych. Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu kompleksowej rehabilitacji, usprawniające pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem masażu. Technik masażysta prowadzi różne formy i techniki masażu, z różnego typu pacjentami (dzieci, młodzież, dorośli, przewlekle chorzy ), w różnego rodzaju placówkach oraz w różnych stanach chorobowych.

  Nauka trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technika masażysty.

  Praca: Technik masażysta może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, ośrodkach pomocy społecznej, przychodniach, zakładach opiekuńczo- leczniczych. Kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej, gabinety kosmetyczne również zatrudniają masażystów. Wielu absolwentów kierunku technik masażysta otwiera własny gabinet masażu.

  Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

  Zapisz się do naszej szkoły i zdobądź kwalifikacje, aby wykonywać ten atrakcyjny zawód.

  Kierunek posiada akredytację Ministra Zdrowia oraz Kuratora Oświaty. 

  Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

   

   Czas nauki: 2 lata (4 semestry)

  więcej

Proszę czekać... Proszę czekać...