• 11 stycznia 2018

  Przydział sal na zajęcia 12.01.2017 - 14.01.2017

  Oddział Piątek (22.09.2017) Sobota (23.09.2017) Niedziela (24.09.2017) Terapeuta Zajęciowy semestr III Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 1. Gminna 39 (C.H. „Mieszko”) sala numer 1.

  więcej
 • 20 grudnia 2017

  Praca sekretariatu w okresie 21.12.2017 - 01.01.2018.

  Szanowi Państwo! Informujemy, iż wokresie świątecznym: *21.12.2017 - 27.12.2017 - sekretariat nieczynny; *28.12.2017 - 29.12.2017 - godz. 08:00 - 17:00; *30.12.2017 - 01.01.2018 - sekretariat nieczynny;

  więcej
 • 13 grudnia 2017

  Spotkanie z kosmetologiem

  Zapraszamy na spotkanie z kosmetologiem mgr Anną Sokołowską w najbliższą sobotę, tj. 16.12.2017 o godzinie 12:00. Podczas spotkania oferujemy bezpłatne zabiegi i porady upiększające. Liczba miejsc ograniczona! Prosimy o rezerwację pod nr tel. 602-146-329. ZAPRASZAMY!

  więcej 
 • czesne

  Asystentka Stomatologiczna - Za darmo!

  Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego.Zawód ten jest jednym z najczęściej poszukiwanych zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej
  Asystentka Stomatologiczna - Za darmo!

  Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki dotyczą głównie:

  • asyatowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
  • przygotowania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwanie, konserwowanie instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami,
  • porządkowanie stanowiska pracy lekarza dentysty,
  • przygotowywanie pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazywanie zaleceń.

  Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęsciej poszukiwanych zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.

  Nauka trwa rok (2 semestry). Tryb nauki jest stacjonarny ( zajęcia odbywają się piatek, sobota, niedziela) i kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. W Centrum Szkół Akademickich „Student” kierunek ten jest zupełnie bezpłatny.

  Po szczegółowe informacje zapraszamy do sekretariatu

  więcej
 • czesne

  150

  Technik Elektroradiolog - NOWOŚĆ!

  Technik elektroradiolog - świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki urazowej, eletromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych, a t
  Technik Elektroradiolog - NOWOŚĆ!

  Technik elektroradiolog - świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki orazowej, eletromedycznej i radioterapii.Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych, a tekże radioterapii.W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Stąd też kandydatami do kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog powinny być osoby korzystające z wiedzy z zakresu fizyki, o wyobraźni przestrzennej, dobrej sprawności fizycznej, dobrym wzroku, w pełni zdrowe.

  Perspektywy zatrudnienia:

  • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii, szpitalne oddziały ratunkowe, oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji, zakłady radioterapii
  • pracownie rentgenowskie (RTG), pracownie tomografii komputerowej (TK), pracownie rezonansu magnetycznego (MR)
  • pracownie angiografii/ radiologii interwencyjnej
  • pracownie: elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich, echokardiografii, spirometrii, densytometrii, audiometrii
  • pracownie hemodynamiki/kardioangiografii, pracownie elektrofizjologii/ elektroterapii serca i kontroli rozruszników
  • pracownie diagnostyki radiologicznej np. rentgenowskich, termografii komputerowej, mammografii, densytometrii kośćca, badań naczynio-wych
  • pracownie elektrokardiografii, rezonansu magnetycznego, audiologii, ultra-sonografii, elektroencefalografii, diagnostyki oddechowej
  • zakłady medycyny nuklearnej, teleradiologii, brachyterapii

  Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów).Zajęcia obbywają się 5 dni w tygodniu (środa, czwartek, piątek - po południu, sobota, niedziela - od godz 9:00) i kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

  Po szczegółowe informacje zapraszamy do sekretariatu.

   

   

  więcej
 • czesne

  0

  Technik sterylizacji medycznej

  Technik Sterylizacji Medycznej- odpowiada za sterylizację sprzętu medycznego,narzędzi w gabinetach stomatologicznych, lekarskich, sterylizatorniach itp...
  Technik sterylizacji medycznej

  Technik Sterylizacji Medycznej –

   Zadaniem Technika Sterylizacji Medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do leczenia i diagnozowania. Zajmuje się on tzw. Dekontaminacją – jest to proces wieloetapowego przygotowania sprzętu, którego efektem jest uzyskanie wyrobu bezpiecznego w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej.

  Do głównych czynności wykonywanych przez Technika Sterylizacji Medycznej należy:

  • Mycie i dezynfekcja manualna narzędzi;
  • Przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych;
  • Mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi;
  • Kontrola procesu mycia i dezynfekcji;
  • Kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym.

  Obecnie osoby kończące ten kierunek mogą znaleźć zatrudnienie w: zakładach ochrony zdrowia, gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, studiach tatuażu. Wszędzie tam, gdzie przeprowadzane są zabiegi naruszające ciągłość tkanek. Zgodnie z przyjętymi standardami narzędzia te muszą być sterylne, gdyż nieodpowiednio przeprowadzony proces dekontaminacji to jedna z przyczyn zakażeń, zależy od niego zdrowie ludzi i trwałość używanego sprzętu. Tak ważne zadanie można powierzyć tylko wykwalifikowanym pracownikom, stąd też zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę wykonującą ten zawód.

              Nauka na tym kierunku trwa dwa semestry (jeden rok), prowadzona jest w systemie weekendowym i kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. W Centrum Szkół Akademickich „Student” kierunek ten jest zupełnie bezpłatny.

  Po szczegółowe informacje zapraszamy do sekretariatu

  więcej
 • czesne

  0

  Higienistka stomatologiczna - Za darmo!

  Zawód higienistki stomatologicznej oficjalnie w Polsce istnieje od 1975 roku. Absolwentki kierunku od początku znajdowały zatrudnienie w placówkach państwowych i prywatnych.
  Higienistka stomatologiczna - Za darmo!

  Zawód higienistki stomatologicznej oficjalnie w Polsce istnieje od 1975 roku. Absolwentki kierunku od początku znajdowały zatrudnienie w placówkach państwowych i prywatnych.

  Nauka na kierunku higienistka stomatologiczna trwa 4 semestrów (2 lata). Zajęcieodbywają się w systemie stacjonarnym wieczorowym.

  Higienistka stomatologiczna dzisiaj współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie, wykonywania zabiegów profilaktyczno –leczniczych, które wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty, w szczególności: wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najnowsze  wymagania. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Ponadto współpracuje m.in. ze stacją sanitarno–epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

  Możliwe miejsca pracy po ukończeniu szkoły to:

  • Gabinety stomatologiczne prowadzone przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych;
  • Wszelkiego typu poradnie i ośrodki zdrowia;
  • Specjalistyczne laboratoria inżynierii dentystycznej;
  • Instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne zajmujące się promocją i ochroną zdrowia, profilaktyką medyczną;

  Zawód higienistka stomatologiczna jest regulowany prawem. W Polsce rozwija się on dynamicznie. Gabinety stomatologiczne chcąc zapewnić pacjentowi najwyższą jakość usług – zatrudniają higienistki stomatologiczne, których codzienna praktyka związana jest z profilaktyką i estetyką jamy ustnej.

   Czas nauki: 2 lata (4 semestry)

  więcej
 • czesne

  0

  Terapeuta zajęciowy - Za darmo!

  Jeśli chcesz pomóc rozwijać wyobraźnię i zainteresowania osoby chorej lub niepełnosprawnej, chcesz odwrócić jej uwagę od ciągłej myśli o chorobie poprzez zajęcia manualne,

  Jeśli chcesz pomóc rozwijać wyobraźnię i zainteresowania osoby chorej lub niepełnosprawnej, chcesz odwrócić jej uwagę od ciągłej myśli o chorobie poprzez zajęcia manualne, kontakt ze sztuką  i przyrodą czy spotkań grupowych i towarzyskich, kierunek terapeuta zajęciowy jest właśnie dla Ciebie. 

  Nauka na kierunku terapeuta zajęciowy trwa 4 semestrów (2 lata). Zajęcieodbywają się w systemie stacjonarnym wieczorowym.

  Terapeuta zajęciowy to osoba, która stosuje rożne metody i  techniki terapii zajęciowej np. ergoterapia: leczenie pracą  poprzez wykonywanie zajęć manualnych, socjoterapia: terapia zaburzeń poprzez spotkania grupowe czy arteterapia: leczenie poprzez kontakt ze sztuką, aby wspomóc osoby chore i niepełnosprawne w procesie ich rehabilitacji i leczenia. Działania te mają na celu przystosowanie podopiecznego do funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapobieganie trwałemu kalectwu lub postępom choroby.

   

  Perspektywy zatrudnienia: oddziały szpitalne (ortopedia, geriatria, neurologia, psychiatria, dziecięce), rehabilitacja szpitali ogólnych, sanatoria, zakłady opiekuńcze, kluby seniora, zakłady pomocy społecznej, świetlice terapeutyczne, hospicja, ośrodki interwencji kryzysowej. Terapeuta zajęciowy może sprawować funkcje kierownicze i organizacyjne. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

   

  Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

  Zapisz się do naszej szkoły i zdobądź kwalifikacje, aby wykonywać ten atrakcyjny zawód.

  Kierunek posiada akredytację Ministra Zdrowia oraz Kuratora Oświaty. 

  Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

   

   Czas nauki: 2 lata (4 semestry)

  więcej

Proszę czekać... Proszę czekać...