BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH | CSA STUDENT ZAMOŚĆ

84 534 11 78 602 146 329 sekretariat@csastudent.edu.pl

Ortoptystka

Ortoptystka za darmo jest poszukiwanym kierunkiem w kraju. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii. Osoba z takim wykształceniem może pracować w służbie zdrowia. Ortoptyści zajmują się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. Ortoptyści spełniają ważna rolę społeczną. Wykonują oraz asystują w wielu badaniach okulistycznych, zajmują się leczeniem wad wzroku i konsultacją z pacjentami. Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Nieodzownym aspektem pracy ortoptystki jest współpraca interdyscyplinarna,  głównie z lekarzem okulistą.

Czas trwania
4 semestry

Koszt
BEZPŁATNY

Uzyskany dokument
Świadectwo ukończenia szkoły MEN

Uzyskany tytuł
Ortoptystka
(po zdaniu egzaminu zawodowego)

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • wykonywanie badań ortoptycznych i część okulistycznych
 • dobieranie pomocy optycznej i nieoptycznej
 • profesjonalna komunikacja z pacejentem
 • profesjonalna komunikacja z lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym
 • prowadzenie działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej
 • diagnostyka części chorób okulistycznych
 • udzielanie konsultacji w zakresie pielęgnacji i leczenia narządu wzroku

Perspektywy pracy

Szpitalne
oddziały okulistyczne

Przychodnie leczenia zeza i niedowidzenia

Przedszkola dla dzieci zezujących i niedowidzących

Sanatoria leczenia zeza i niedowidzenia

Gabinety ortoptyczne, gabinety pleoptyczne

Specjalistyczne oddziały leczenia zeza i niedowidzenia

Własna działalność świadcząca usługi w zakresie ortoptyki

U nas otrzymujesz

Jako absolwent zdobędziesz niezbędne dokumenty do pojęcia pracy w zawodzie

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Ortoptystka
 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania
 • Referencje zawodowe dla najlepszych

INTERESUJE CIĘ TEN KIERUNEK?

W ciągu 24 godzin od wysłania przez Ciebie formularza skontaktuje się z Tobą sekretariat CSA Student, by powiedzieć Ci jak rozpocząć naukę.

 • Opiekun medyczny - za darmo
  Opiekun medyczny - za darmo
  Więcej
 • technik sterylizacji medycznej Zamość
  Technik sterylizacji medycznej - za darmo
  Technik sterylizacji medycznej - za darmo
  Więcej
 • Asystentka Stomatolgiczna - za darmo
  Asystentka Stomatolgiczna - za darmo
  Więcej
 • Opiekunka dziecięca - za darmo
  Opiekunka dziecięca - za darmo
  Więcej
 • technik masażysta Zamość
  Technik masażysta - za darmo
  Technik masażysta - za darmo
  Więcej
 • technik terapeuta zajęciowy Zamość
  Terapeuta zajęciowy - za darmo
  Terapeuta zajęciowy - za darmo
  Więcej
 • Ortoptystka - za darmo
  Ortoptystka - za darmo
  Więcej
 • Higienistka stomatologiczna - za darmo
  Higienistka stomatologiczna - za darmo
  Więcej
 • Technik elktroradiolog - za darmo
  Technik elktroradiolog - za darmo
  Więcej
 • Technik dentystyczny
  Technik dentystyczny
  Więcej
 • technik usług kosmetycznych Zamość
  Technik usług kosmetycznych za darmo
  Technik usług kosmetycznych za darmo
  Więcej