BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH | CSA STUDENT ZAMOŚĆ

84 534 11 78 602 146 329 sekretariat@csastudent.edu.pl

Opiekun medyczny

To zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u osób chorych zarówno w środowisku szpitalnym jak i domowym. Ukończenie tego kierunku pozwala na pracę z pacjentami wymagającymi opieki czasowej lub stałej. Opiekun medyczny posiada wykształcenie będące podstawą kierunków medycznych. Zawód ten staje się coraz popularny w Polsce. Szczególne zapotrzebowanie na opiekunów medycznych jest w krajach europejskich np. Niemczech i Włoszech ze względu na rosnącą ilość starszych osób. Rozpoczęcie pracy zagranicą wiąże się z korzystnym wynagrodzeniem. Opiekun medyczny za darmo to ceniony kierunek wśród słuchaczy.

Czas trwania
3 semestry

Koszt
BEZPŁATNY

Uzyskany dokument
Świadectwo ukończenia szkoły MEN

Uzyskany tytuł
Opiekun medyczny
(po zdaniu egzaminu zawodowego)

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej
 • współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
 • asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich
 • profesjonalne komunikowanie się z pacjentem
 • konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich

Perspektywy pracy

Szpitale

Fundacje i stowarzyszenia

Indywidualna opieka w domu

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

U nas otrzymujesz

Jako absolwent zdobędziesz niezbędne dokumenty do pojęcia pracy w zawodzie

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny
 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania
 • Referencje zawodowe dla najlepszych

INTERESUJE CIĘ TEN KIERUNEK?

W ciągu 24 godzin od wysłania przez Ciebie formularza skontaktuje się z Tobą sekretariat CSA Student, by powiedzieć Ci jak rozpocząć naukę.

 • Opiekun medyczny - za darmo
  Opiekun medyczny - za darmo
  Więcej
 • technik usług kosmetycznych Zamość
  Technik usług kosmetycznych za darmo
  Technik usług kosmetycznych za darmo
  Więcej
 • Technik elktroradiolog - za darmo
  Technik elktroradiolog - za darmo
  Więcej
 • Opiekunka dziecięca - za darmo
  Opiekunka dziecięca - za darmo
  Więcej
 • Asystentka Stomatolgiczna - za darmo
  Asystentka Stomatolgiczna - za darmo
  Więcej
 • technik terapeuta zajęciowy Zamość
  Terapeuta zajęciowy - za darmo
  Terapeuta zajęciowy - za darmo
  Więcej
 • technik sterylizacji medycznej Zamość
  Technik sterylizacji medycznej - za darmo
  Technik sterylizacji medycznej - za darmo
  Więcej
 • Higienistka stomatologiczna - za darmo
  Higienistka stomatologiczna - za darmo
  Więcej
 • Technik dentystyczny
  Technik dentystyczny
  Więcej
 • Ortoptystka - za darmo
  Ortoptystka - za darmo
  Więcej
 • technik masażysta Zamość
  Technik masażysta - za darmo
  Technik masażysta - za darmo
  Więcej