BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH | CSA STUDENT ZAMOŚĆ

84 534 11 78 602 146 329 sekretariat@csastudent.edu.pl

Terapeuta zajęciowy

Taka osoba zajmuje się pomocą w rozwoju wyobraźni i zainteresowań u osób chorych i niepełnosprawnych.Terapeuta zajęciowy to osoba, która stosuje rożne metody i techniki terapii zajęciowej np. ergoterapia: leczenie pracą poprzez wykonywanie zajęć manualnych, socjoterapia: terapia zaburzeń poprzez spotkania grupowe czy arteterapia: leczenie poprzez kontakt ze sztuką, aby wspomóc osoby chore i niepełnosprawne w procesie ich rehabilitacji i leczenia. Działania te mają na celu przystosowanie podopiecznego do funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapobieganie trwałemu kalectwu lub postępom choroby. Terapeuta zajęciowy za darmo jest rozwojowym społecznie kierunkiem.

Czas trwania
4 semestry

Koszt
BEZPŁATNY

Uzyskany dokument
Świadectwo ukończenia szkoły MEN

Uzyskany tytuł
Terapeuta zajęciowy
(po zdaniu egzaminu zawodowego)

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego
 • tworzenie indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta oraz zaleceń lekarskich
 • nauczanie pacjenta posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym
 • kształtowanie u pacjenta umiejętności samodzielnego życia
 • profesjonalne komunikowanie się z pacjentem
 • współdziałanie z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego
 • umiejętność prowadzenia różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęć warsztatowych, świetlicowych, kulturalno-oświatowych i artystycznych, a także rekreacyjnych i sportowych

bezpłatna szkoła policealna Zamość

Perspektywy pracy

Placówki rehabilitacyjne

Domy Pomocy społecznej

Warsztaty terapii zajęciowej

Kluby seniora, hospicja

Domy dziennego pobytu

Szpitale i sanatoria

Domy dziecka

U nas otrzymujesz

Jako absolwent zdobędziesz niezbędne dokumenty do pojęcia pracy w zawodzie

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta zajęciowy
 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania
 • Referencje zawodowe dla najlepszych

INTERESUJE CIĘ TEN KIERUNEK?

W ciągu 24 godzin od wysłania przez Ciebie formularza skontaktuje się z Tobą sekretariat CSA Student, by powiedzieć Ci jak rozpocząć naukę.

 • technik terapeuta zajęciowy Zamość
  Terapeuta zajęciowy - za darmo
  Terapeuta zajęciowy - za darmo
  Więcej
 • technik sterylizacji medycznej Zamość
  Technik sterylizacji medycznej - za darmo
  Technik sterylizacji medycznej - za darmo
  Więcej
 • Opiekunka dziecięca - za darmo
  Opiekunka dziecięca - za darmo
  Więcej
 • Asystentka Stomatolgiczna - za darmo
  Asystentka Stomatolgiczna - za darmo
  Więcej
 • Technik elktroradiolog - za darmo
  Technik elktroradiolog - za darmo
  Więcej
 • technik usług kosmetycznych Zamość
  Technik usług kosmetycznych za darmo
  Technik usług kosmetycznych za darmo
  Więcej
 • Higienistka stomatologiczna - za darmo
  Higienistka stomatologiczna - za darmo
  Więcej
 • Opiekun medyczny - za darmo
  Opiekun medyczny - za darmo
  Więcej
 • Ortoptystka - za darmo
  Ortoptystka - za darmo
  Więcej
 • technik masażysta Zamość
  Technik masażysta - za darmo
  Technik masażysta - za darmo
  Więcej
 • Technik dentystyczny
  Technik dentystyczny
  Więcej