BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH | CSA STUDENT ZAMOŚĆ

84 534 11 78 602 146 329 sekretariat@csastudent.edu.pl

Technik elektroradiolog

Bardzo poszukiwany zawód w całej Polsce technik elektroradiolog za darmo.  Osoba po ukończeniu nauczania świadczy usługi medyczne w zakresie badań i diagnostyki obrazowej, eletromedycznej i radioterapii. W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Stąd też kandydatami do kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog powinny być osoby korzystające z wiedzy z zakresu fizyki, o wyobraźni przestrzennej, dobrej sprawności fizycznej, dobrym wzroku i w pełni zdrowe.

Czas trwania
5 semestrów

Koszt
BEZPŁATNY

Uzyskany dokument
Świadectwo ukończenia szkoły MEN

Uzyskany tytuł
Technik elektroradiolog
(po zdaniu egzaminu zawodowego)

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • przygotowanie stanowiska pracy oraz sprzętu i aparatury do badań i zabiegów
 • analizowanie wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowanie ich do oceny przez lekarza
 • wykonywanie badań i zabiegów z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej
 • prowadzenie dokumentacji badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych
 • profesjonalne komunikowanie się z pacjentem
 • profesjonalna współpraca z lekarzem i zespołem

Perspektywy pracy

Szpitale i przychodnie

Oddziały podmiotów leczniczych

U nas otrzymujesz

Jako absolwent zdobędziesz niezbędne dokumenty do pojęcia pracy w zawodzie

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik elektroradiolog
 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania
 • Referencje zawodowe dla najlepszych

INTERESUJE CIĘ TEN KIERUNEK?

W ciągu 24 godzin od wysłania przez Ciebie formularza skontaktuje się z Tobą sekretariat CSA Student, by powiedzieć Ci jak rozpocząć naukę.

 • Opiekun medyczny - za darmo
  Opiekun medyczny - za darmo
  Więcej
 • Asystentka Stomatolgiczna - za darmo
  Asystentka Stomatolgiczna - za darmo
  Więcej
 • technik terapeuta zajęciowy Zamość
  Terapeuta zajęciowy - za darmo
  Terapeuta zajęciowy - za darmo
  Więcej
 • Ortoptystka - za darmo
  Ortoptystka - za darmo
  Więcej
 • Technik elktroradiolog - za darmo
  Technik elktroradiolog - za darmo
  Więcej
 • Technik dentystyczny
  Technik dentystyczny
  Więcej
 • technik sterylizacji medycznej Zamość
  Technik sterylizacji medycznej - za darmo
  Technik sterylizacji medycznej - za darmo
  Więcej
 • Higienistka stomatologiczna - za darmo
  Higienistka stomatologiczna - za darmo
  Więcej
 • Opiekunka dziecięca - za darmo
  Opiekunka dziecięca - za darmo
  Więcej
 • technik masażysta Zamość
  Technik masażysta - za darmo
  Technik masażysta - za darmo
  Więcej
 • technik usług kosmetycznych Zamość
  Technik usług kosmetycznych za darmo
  Technik usług kosmetycznych za darmo
  Więcej