BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH | CSA STUDENT ZAMOŚĆ

84 534 11 78 602 146 329 sekretariat@csastudent.edu.pl

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej za darmo jest poszukiwanym kierunkiem w kraju. Zadaniem osoby posiadającej kwalifikacje technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do leczenia i diagnozowania. Zajmuje się on tzw. dekontaminacją – jest to proces wieloetapowego przygotowania sprzętu, którego efektem jest uzyskanie wyrobu bezpiecznego w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej. Zgodnie z przyjętymi standardami narzędzia medyczne muszą być sterylne, gdyż nieodpowiednio przeprowadzony proces dekontaminacji to jedna z przyczyn zakażeń, zależy od niego zdrowie ludzi i trwałość używanego sprzętu. Tak ważne zadanie można powierzyć tylko wykwalifikowanym pracownikom, stąd też zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę wykonującą ten zawód.

Czas trwania
2 semestry

Koszt
BEZPŁATNY

Uzyskany dokument
Świadectwo ukończenia szkoły MEN

Uzyskany tytuł
Technik sterylizacji medycznej
(po zdaniu egzaminu zawodowego)

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • przygotowywanie roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu
 • znajomość środków chemicznych używanych w technologiach dekontaminacji,
 • umiejętność zastosowania przedmiotów stanowiących wyposażenie w technikach dekontaminacji
 • obsługiwanie urządzeń myjąco-dezynfekcyjnych
 • rozróżnianie sprzętu i narzędzi medycznych pod kątem zastosowania
 • kompletowanie instrumentarium chirurgicznego do zestawów zabiegowych
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • wiedza na temat zagrożeń zawodowych i ich zapobieganiu

szkoła policealna za darmo Zamość

Perspektywy pracy

Zakłady opieki zdrowotnej

Gabinety stomatologiczne

Gabinety kosmetyczne

Zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych

U nas otrzymujesz

Jako absolwent zdobędziesz niezbędne dokumenty do pojęcia pracy w zawodzie

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik sterylizacji medycznej
 • Zaświadczenie o przebiegu nauczania
 • Referencje zawodowe dla najlepszych

INTERESUJE CIĘ TEN KIERUNEK?

W ciągu 24 godzin od wysłania przez Ciebie formularza skontaktuje się z Tobą sekretariat CSA Student, by powiedzieć Ci jak rozpocząć naukę.

 • Ortoptystka - za darmo
  Ortoptystka - za darmo
  Więcej
 • technik masażysta Zamość
  Technik masażysta - za darmo
  Technik masażysta - za darmo
  Więcej
 • Technik elktroradiolog - za darmo
  Technik elktroradiolog - za darmo
  Więcej
 • Asystentka Stomatolgiczna - za darmo
  Asystentka Stomatolgiczna - za darmo
  Więcej
 • Higienistka stomatologiczna - za darmo
  Higienistka stomatologiczna - za darmo
  Więcej
 • technik usług kosmetycznych Zamość
  Technik usług kosmetycznych za darmo
  Technik usług kosmetycznych za darmo
  Więcej
 • technik terapeuta zajęciowy Zamość
  Terapeuta zajęciowy - za darmo
  Terapeuta zajęciowy - za darmo
  Więcej
 • Technik dentystyczny
  Technik dentystyczny
  Więcej
 • Opiekun medyczny - za darmo
  Opiekun medyczny - za darmo
  Więcej
 • technik sterylizacji medycznej Zamość
  Technik sterylizacji medycznej - za darmo
  Technik sterylizacji medycznej - za darmo
  Więcej
 • Opiekunka dziecięca - za darmo
  Opiekunka dziecięca - za darmo
  Więcej